Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 18


 

 

Toimivalta palkkausasioissa 1.4.2023 lukien

 

HETYJ 23.03.2023 § 18  

449/00.01.01.02/2023  

 

Kaikkiin sopimusaloihin sisältyy seuraava palkkarakenne:

 

1. tehtäväkohtainen palkka

2. henkilökohtainen lisä

3. työkokemuslisä, ammattialalisä tai muut vuosisidonnainen lisä

 

Edellisen kerran palkkioista päättävien toimivaltaa on tarkasteltu vuonna 2019. Vuoden 2019 päätöstä on tarpeen tarkentaa ja päivittää.

 

  1. Tehtäväkohtainen palkka

 

Uuden viranhaltijan tai työsuhteen tehtäväkohtaisesta palkasta päättää tehtävänvaativuuden arvioinnin mukaisesti toimivaltainen viranomainen. Mikäli tehtävästä ei ole tehty arvioita, tulee asiasta konsultoida henkilöstöpalveluita.

Tehtäväkohtaisesta palkasta palvelussuhteen aikana päättää henkilöstö- ja yhteysjohtaja tai hänen määräämänsä. Kaupunginjohtajan alaisten viranhaltijoita palkasta päättää henkilöstö- ja työllisyysjaosto.

 

Virka- ja työehtosopimusten mukaiset ns. pakolliset palkantarkistukset (esim. yleiskorotukset ja palkkahinnoittelun alarajan muutokset) päättää henkilöstö- ja yhteysjohtaja tai hänen määräämänsä.

 

Kokonaispalkkausta voidaan käyttää kaupunginjohtajan palkkauksessa. Muiden viranhaltijoiden tai työsuhteiden osalta kokonaispalkan käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

 

Projekti- ja hanketehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen on oltava oikeassa suhteessa toimialan tai liikelaitoksen muihin tehtäviin nähden, ja ne eivät saa aiheuttaa palkkavääristymiä. Oikean tehtäväkohtaisen palkkatason varmistamiseksi päättäjän tulee olla yhteydessä henkilöstöpalveluihin ennen päätöksentekoa, jotta tehtävänvaativuuden arviointi tulee tehdyksi.

 

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää palvelussuhdepäällikkö tai määräämänsä.

 

  1. Henkilökohtainen lisä, rekrytointilisä, erillislisä ja muut vastaavantyyppiset lisät (ei työkokemuslisä tai ammattialalisä)

 

Lisiä myönnettäessä tulee noudattaa henkilöstöpalveluiden antamia yleisiä ohjeita ja huolehtia tarvittavasta dokumentaatiosta. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on seurata ja ohjeistaa koko kaupungin tasolla lisien käyttöä ja määrää.

 

Näiden lisien osalta päätöksen tekijät ovat seuraavat:

Konsernipalvelut:

 

-          kaupunginjohtaja

-          kansliapäällikkö

-          talousjohtaja

-          henkilöstö- ja yhteysjohtaja

 

Hyvinvoinnin toimiala:

-          sivistys- ja hyvinvointijohtaja

-          koulutusjohtaja

-          kehittämisjohtaja (hyvinvointi)

-          varhaiskasvatusjohtaja

-          liikuntajohtaja

-          kulttuurijohtaja

 

Kaupunkiympäristön toimiala:

-          kaupunkiympäristöjohtaja

-          johtaja, Joensuun Vesi

 

 

  1. Työkokemuslisä, ammattialalisä tai muu vuosisidonnainen lisä

 

Työkokemuslisät (KVTES)

 

Henkilöstö- ja yhteysjohtaja tai hänen määräämänsä. Kaupunkirakenteen KVTES:n piirissä päätöksen tekee kaupunkiympäristöjohtaja.

 

Ammattialalisät (TS) piiriin kuuluva henkilöstö

 

Kaupunkiympäristöjohtaja, liikuntajohtaja, hyvinvoinnin kehittämisjohtaja.

 

Vuosisidonnainen palkanosa, (OVTES) piiriin kuuluva henkilöstö

 

Koulutusjohtaja tai hänen määräämänsä.

 

Vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä edellä kerrotut periaatteet ja toimivallat palkkausasioissa.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.