Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 111


Neljän (4) ensihoidon kenttäjohtajan viran perustaminen - Pelastuslaitos - Operatiiviset palvelut - Ensihoito

5626/01.01.00.00/2022

 

 

Henkilöstöjaosto 26.09.2022 § 111

 

 

Lisätiedot Pelastusjohtaja, Viitaniemi Markus,

 puh. 050 511 8342, markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi

 

 

 

Päätösehdotus Henkilöstöjohtaja Bjerregård Madsen Johanna:

 

 Päätetään perustaa neljä (4) ensihoidon kenttäjohtajan virkaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle operatiivisiin palveluihin 1.10.2022 lukien ja hyväksyä niiden kelpoisuusehdot.

Kelpoisuusehtona on ensihoitoasetuksen (585/2017) 10 §:n mukainen kelpoisuus.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen operatiivisiin palveluihin esitetään perustettavaksi neljä (4) ensihoidon kenttäjohtajan virkaa 1.10.2022 lukien.

 

 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu ja Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelujen 24/7-akuuttikeskus vahvistavat ensihoidon kenttä- ja tilannejohtamista yhteistyössä. Jatkossa tarkoituksena on, että kaikkina aikoina työssä on kaksi ensihoidon kenttäjohtajaa, joista toinen työskentelee ensihoitoasetuksen mukaisissa tehtävissä tilannekeskuksessa ja toinen 24/7-akuuttikeskuksessa sekä tarvittaessa kentällä.

 

 Ensihoidon kenttäjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat ensihoitoasetuksen mukaisesti:

 

  • Ylläpitää toiminta-alueensa ensihoitopalvelun tilannekuvaa ja määrätä ensihoitopalvelun päivittäistoiminnassa, päivittäistoiminnan ruuhkatilanteissa sekä usean yksikön ja moniviranomaistilanteissa toiminta-alueensa ambulanssien ja ensihoitoajoneuvojen käytöstä
  • Ohjata Hätäkeskusta tilanteissa, joissa sairaanhoitopiirin ja Hätäkeskuslaitoksen välillä ennalta sovituista päivittäistoiminnan ohjeistuksista joudutaan poikkeamaan, kuten tilanteissa, joissa ensihoitopalvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat voimavarat
  • Tarvittaessa osallistua hoitotason ensihoitajana ensihoitotehtävien hoitamiseen muiden edellä mainittujen tehtävien hoitamista vaarantamatta.

 

 Viran perustamisen henkilöstökustannukset vuositasolla ovat 179.000 €. Vuosikustannuksissa ei ole huomioitu työkokemuslisiä eikä muita mahdollisia palkanlisiä. Virkojen perustamiset eivät kuitenkaan tosiasiallisesti lisää henkilöstökustannuksia. Kenttäjohtajien työpanos kohdistuu pääasiassa yhteispäivystykseen, jonka vuoksi tarkoituksena on hyödyntää sairaalapalvelujen avoimia tehtäviä. Henkilöstökustannukset jaetaan pelastuslaitoksen sekä terveys- ja sairaanhoitopalvelujen välillä.

 

 Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta lukuun ottamatta toimitusjohtajan virkaa.