Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 31

 

Teknisen lautakunnan tilinpäätös vuodelta 2022

 

Tekninen lautakunta 28.02.2023 § 31  

53/02.06.01.01/2023  

 

 

Taloushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee käsitellä tilinpäätökset vuodelta 2022 helmikuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus ja talousarvion toteutumisvertailu, joka tehdään käyttötaloudesta tehtävittäin, investoinneista hankkeittain. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

 

Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen (15.2.2023):

 

 

TA 2022 (MTA)

TP 2022

Toteutuma %

Toimintatuotot

18 440 635

18 465 705

100,1 %

Toimintakulut

-16 490 541

-16 750 033

101,6 %

Toimintakate

1 950 094

1 715 672

88,0 %

 

 

Teknisen hallinto

Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto, kaukolämpö sekä maaseutu kustannuspaikat.

 

Hallinnon osalta toimintakate toteutui noin 252 000 euroa arvioitua parempana. Myyntituotot toteutuivat noin 110 000 euroa arvioitua parempana, ja toimintakulut vastaavasti noin 142 000 euroa arvioitua pienempinä.

 

Tekniset palvelut

Tehtäväalueeseen kuuluvat tilapalvelut, puhtauspalvelut sekä ruokapalveluiden kustannuspaikat.

 

Teknisten palveluiden toimintakate toteutui noin 527 000 euroa arvioitua huonompana. Tulosalueella toimintatuotot jäivät noin 117 000 euroa arvioitua pienemmiksi. Toimintakulut ylittyivät noin 410 000 eurolla. Toimintakulujen ylitys johtui erityisesti kohonneista sähkön ja lämmityksen kustannuksista. Tulojen osalta vuokratuotot jäivät arvioitua pienemmiksi.

 

Kuntatekniikka

Tehtäväalueeseen kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, joukkoliikenne ja satamalaitos kustannuspaikat. Kuntatekniikan toimintakate toteutui noin 82 000 euroa parempana kuin osavuosiraportin yhteydessä oli arvioitu. Toimintatuotot toteutuivat noin 34 000 euroa arvioitua suurempina, ja kustannukset jäivät noin 48 000 euroa arvioitua pienemmiksi.

 

Vesihuolto

Tehtäväalueeseen kuuluvat vesihuolto ja viemärilaitos kustannuspaikat.

Vesihuollon toimintakate oli noin 104 000 euroa pienempi kuin muutetussa talousarviossa oli ennakoitu.

 

Toimintatuotot toteutuivat noin 23 000 euroa arvioitua pienempinä, ja toimintakuluja tuli etenkin palvelujen ostoista arvioitua enemmän, jolloin toimintakulut kasvoivat noin 81 000 euroa arvioitua suuremmiksi.

 

 

Maankäyttö ja valvonta

Tehtäväalueeseen kuuluvat maankäyttö, mittaus ja kartastot, rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut kustannuspaikat.

Maankäytön ja valvonnan toimintakate oli noin 62 000 euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin. Toimintatuotot olivat noin 21 000 euroa arvioitua suuremmat ja kustannukset taas noin 41 000 euroa arvioitua pienemmät.

 

 

Tekninen osasto yhteensä

Koko teknisen lautakunnan tulos oli noin 234 000 euroa arvioitua huonompi. Tulot ylittyivät 25 000 eurolla ja menot noin 259 000 eurolla muutettuun talousarvioon nähden.

 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat tulosyksiköille tammikuun 2022 kokouksessa. Tulosyksiköiden taloudesta ja toiminnasta on raportoitu kunnan osavuosiraportoinnin aikataulun mukaisesti sekä lisäksi raportoidaan koko vuoden talouden ja toiminnan toteutuma tulosyksiköittäin.

 

Teknisen lautakunnan alaisia tulosyksiöitä vuonna 2022 olivat:

-         Teknisen hallinto

-         Kiinteistöpalvelut

-         Puhtauspalvelut

-         Ruokapalvelut

-         Liikenneväylät

-         Puistot ja yleiset alueet

-         Liikuntapaikat

-         Joukkoliikenne

-         Satamalaitos

-         Vesihuolto

-         Maankäyttö

-         Rakennusvalvonta

-         Ympäristöpalvelut

 

Investoinnit

Teknisen lautakunnan osalta investointeihin oli varattu 17 016 000 € ja talousarviomuutosten jälkeen 15 328 000 €. Toteutuma oli kokonaisuudessaan 14 299 696 €.  

 

Liitteenä:

-         Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma

-         Investointien perustelut

-         Investointien toteutuminen

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöstiedot vuodelta 2022 liitteiden mukaisesti, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

 


 

Teknisen lautakunnan tilinpäätös vuodelta 2022

 

Tekninen lautakunta 28.02.2023 § 31  

53/02.06.01.01/2023  

 

 

Taloushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee käsitellä tilinpäätökset vuodelta 2022 helmikuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus ja talousarvion toteutumisvertailu, joka tehdään käyttötaloudesta tehtävittäin, investoinneista hankkeittain. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

 

Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen (15.2.2023):

 

 

TA 2022 (MTA)

TP 2022

Toteutuma %

Toimintatuotot

18 440 635

18 465 705

100,1 %

Toimintakulut

-16 490 541

-16 750 033

101,6 %

Toimintakate

1 950 094

1 715 672

88,0 %

 

 

Teknisen hallinto

Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto, kaukolämpö sekä maaseutu kustannuspaikat.

 

Hallinnon osalta toimintakate toteutui noin 252 000 euroa arvioitua parempana. Myyntituotot toteutuivat noin 110 000 euroa arvioitua parempana, ja toimintakulut vastaavasti noin 142 000 euroa arvioitua pienempinä.

 

Tekniset palvelut

Tehtäväalueeseen kuuluvat tilapalvelut, puhtauspalvelut sekä ruokapalveluiden kustannuspaikat.

 

Teknisten palveluiden toimintakate toteutui noin 527 000 euroa arvioitua huonompana. Tulosalueella toimintatuotot jäivät noin 117 000 euroa arvioitua pienemmiksi. Toimintakulut ylittyivät noin 410 000 eurolla. Toimintakulujen ylitys johtui erityisesti kohonneista sähkön ja lämmityksen kustannuksista. Tulojen osalta vuokratuotot jäivät arvioitua pienemmiksi.

 

Kuntatekniikka

Tehtäväalueeseen kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, joukkoliikenne ja satamalaitos kustannuspaikat. Kuntatekniikan toimintakate toteutui noin 82 000 euroa parempana kuin osavuosiraportin yhteydessä oli arvioitu. Toimintatuotot toteutuivat noin 34 000 euroa arvioitua suurempina, ja kustannukset jäivät noin 48 000 euroa arvioitua pienemmiksi.

 

Vesihuolto

Tehtäväalueeseen kuuluvat vesihuolto ja viemärilaitos kustannuspaikat.

Vesihuollon toimintakate oli noin 104 000 euroa pienempi kuin muutetussa talousarviossa oli ennakoitu.

 

Toimintatuotot toteutuivat noin 23 000 euroa arvioitua pienempinä, ja toimintakuluja tuli etenkin palvelujen ostoista arvioitua enemmän, jolloin toimintakulut kasvoivat noin 81 000 euroa arvioitua suuremmiksi.

 

 

Maankäyttö ja valvonta

Tehtäväalueeseen kuuluvat maankäyttö, mittaus ja kartastot, rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut kustannuspaikat.

Maankäytön ja valvonnan toimintakate oli noin 62 000 euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa ennakoitiin. Toimintatuotot olivat noin 21 000 euroa arvioitua suuremmat ja kustannukset taas noin 41 000 euroa arvioitua pienemmät.

 

 

Tekninen osasto yhteensä

Koko teknisen lautakunnan tulos oli noin 234 000 euroa arvioitua huonompi. Tulot ylittyivät 25 000 eurolla ja menot noin 259 000 eurolla muutettuun talousarvioon nähden.

 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat tulosyksiköille tammikuun 2022 kokouksessa. Tulosyksiköiden taloudesta ja toiminnasta on raportoitu kunnan osavuosiraportoinnin aikataulun mukaisesti sekä lisäksi raportoidaan koko vuoden talouden ja toiminnan toteutuma tulosyksiköittäin.

 

Teknisen lautakunnan alaisia tulosyksiöitä vuonna 2022 olivat:

-         Teknisen hallinto

-         Kiinteistöpalvelut

-         Puhtauspalvelut

-         Ruokapalvelut

-         Liikenneväylät

-         Puistot ja yleiset alueet

-         Liikuntapaikat

-         Joukkoliikenne

-         Satamalaitos

-         Vesihuolto

-         Maankäyttö

-         Rakennusvalvonta

-         Ympäristöpalvelut

 

Investoinnit

Teknisen lautakunnan osalta investointeihin oli varattu 17 016 000 € ja talousarviomuutosten jälkeen 15 328 000 €. Toteutuma oli kokonaisuudessaan 14 299 696 €.  

 

Liitteenä:

-         Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma

-         Investointien perustelut

-         Investointien toteutuminen

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöstiedot vuodelta 2022 liitteiden mukaisesti, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________