Dynasty tietopalvelu Haku RSS Polvijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Polvijarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.11.2022/Pykälä 220


# 2023 TA_Tekstiosa

 

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 220  

19/02.00/2022  

 

 Kuntalain 110 §:ssä säädetään seuraavasti:

 

"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kunta-

konsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen

yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi

tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on

taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat

kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin

toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan

taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa

tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan

tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla

alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät

määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve

katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai netto-

määräisenä.

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa

sekä investointi- ja rahoitusosa.

 

  Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota."

 

Ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 talous-

suunnitelmaksi esitellään kokouksessa. Polvijärvellä on ollut tapana, että talousarvio jää esittelyn jälkeen pöydälle ja kunnanhallitus päättää

esityksestään valtuustolle esittelyä seuraavassa kokouksessaan.

 

Vuoden 2023 talousarvioesitys on 302 255 euroa alijäämäinen. Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 6,8 milj. euroa.

 

Talousarvioehdotuksesta pidetään medialle infotilaisuus kunnan-

hallituksen 7.12.2022 kokouksen jälkeen, kun kunnanhallituksen talous-

arvioesitys on valmis.

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus käy talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta
keskustelun ja päättää, että esitys valtuustolle tehdään seuraavassa
kokouksessa 7.12.2022.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.