Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2020/Pykälä 92

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vastaus valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ryhmänvetäjien vapaaehtoiskoulutuksesta

 

KV 24.02.2020 § 22 

Valtuutettu Marjatta Räty jätti 24.2.2020 valtuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen ryhmänvetäjien vapaaehtoiskoulutuksesta.

 

Valtuustoaloitteen olivat allekirjoitteet myös Sampsa Jääskeläinen, Osmo Kokko, Eero Bogdanoff ja Asseri Kinnunen.

 

Päätös:

Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

SOTENEUV 

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen hyvinvointipalvelujen valmisteltavaksi.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Joensuun kaupunki, mahdollisten yhteistyötahojen kanssa, käynnistäisi suunnitelmallisen ryhmänvetäjien kouluttamisen. Tavoitteena on rohkaista lisää henkilöitä vetämään erilaisia ryhmiä, joiden avulla voidaan ehkäistä ikäihmisten yksinäisyyttä.

 

Vastaus:

Joensuun kaupungille on kantautunut järjestökentältä jonkin verran huolta siitä, että osa järjestötoimijoista alkaa ikääntyä ja uusia toimijoita on haasteellista saada mukaan toimintaan. Viestiä on tullut myös siitä, että vapaaehtoisten järjestämään toimintaan ei saada riittävästi osallistujia. Kaupunki on kuunnellut viestejä herkällä korvalla ja kaupungin edustajia on osallistunut mm. Kotikartanoyhdistys ry:n koordinoimaan Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkostoon. Verkostotyön pohjalta on esimerkiksi kehitetty yhteistyössä Joensuun seudun kansalaisopiston kanssa luentokursseja, joissa eri järjestöt pääsevät esittelemään toimintaansa ja sitä kautta rekrytoimaan toimintaansa uusia vapaaehtoisia.

 

Joensuun kaupungille on koulutettu kulttuurikamuja, jotka toimivat vapaaehtoisina kulttuurikimppa-tapaamisissa. Kaupungin liikuntapalvelut on saanut rahoituksen ikäihmisten liikunta -hankkeeseen, jossa koulutetaan ikäihmisiä vertaisohjaajiksi. Hankkeen oli tarkoitus käynnistyä kevään aikana mutta aloitus siirtyy myöhempään ajankohtaan korona-pandemian vuoksi.

 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. selvitti vuonna 2018 laajasti vapaaehtoistoiminnan tilannetta Pohjois-Karjalassa. Joensuun kaupunki oli aktiivisesti mukana selvityksen toteutuksen suunnittelussa sekä tiedonantajana. Selvityksen mukaan vapaaehtoistoiminnan tukipalveluita, kuten koulutusta, neuvontaa, ohjausta on maakunnassa tarjolla hyvin. Suurempi ja monimutkaisempi haaste on, kuinka saada ihmisiä motivoitua mukaan vapaaehtoistyöhön, varsinkin pidemmäksi aikaa.

 

Kotikartanoyhdistys ry:n koordinoiman säännöllisesti kokoontuvan vapaaehtoistoiminnan verkoston tavoitteena onkin:

. vapaaehtoistoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen

. uusien vapaaehtoisten mukaan saanti (rekrytointi)

. yhteiset käytännön toiminnot (esim. ohjaus/koordinointi, koulutus, vapaaehtoisten virkistys ja palkitseminen)

 

Verkoston toimesta pyritään löytämään uusia keinoja rekrytoida vapaaehtoisia. Esimerkiksi yhteistyö Joensuun nuorisovaltuuston kanssa on tuottanut uusia ideoita tavoittaa nuoria vapaaehtoistyöhön.

 

Koska vapaaehtoistoiminnan ohjaajakoulutus on Joensuussa organisoitu pääosin järjestövetoisesti ja järjestely on tällä hetkellä koettu toimivaksi, ei vastaavan toiminnan aloittamiseen kaupungin toimesta katsota tässä vaiheessa olevan tarvetta. Vapaaehtoistoiminnan kehittämistä jatketaan verkoston toimesta ja kaupunki on mukana yhtenä toimijana.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen on käyty yhdessä läpi vapaaehtoistoiminnan verkoston kanssa 11.8.2020 kokouksessa.

 

Valmistelija: hyvinvointikoordinaattori

 

Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta päättää

1. esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen ryhmänvetäjien vapaaehtoiskoulutuksesta.

2. esittää kaupunginhallitukselle, että aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteille.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KH 31.08.2020 § 292 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Liitteet 3 Valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloite ryhmänvetäjien vapaaehtoiskoulutuksesta

 

 

KV 28.09.2020 § 92  

181/00.02.00.03/2020  

 

Ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

 

merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Marjatta Rädyn ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Keskustelu:

Asiassa käytiin keskustelu, jossa kaksi valtuutettua käytti puheenvuoron.

 

Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa