Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 62


4 Työllisyys, Toiminnalliset tavoitteet 2024

 

 

Työllisyyspalvelut-tulosalueen talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

 

HETYJ 24.10.2023 § 62  

844/02.02.00.00/2023  

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 2.10. 2023 vuoden 2024 talousarvion kehykset. Päätöksen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina 27.10. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus valmistuu 9.11. ja kaupunginhallituksen 1.käsittely pidetään 20.11. ja 2. käsittely 4.12. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 11.12. Seuraavassa esitettävä työllisyyspalvelut-tulosalueen talousarvioesitys on edellä mainitun kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukainen.

 

Kuvaus 2024 ja keskeiset muutokset

 

Työllisyyspalvelujen tehtävänä on edistää kaupungin elinvoimaa ja työllisyyttä sekä vähentää työttömyyttä. Toiminta perustuu työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti räätälöityihin palveluihin ja työllisyyttä edistävän verkoston hyödyntämiseen. Vuoden 2024 toimintaresurssit vähenevät merkittävästi edellisiin vuosiin nähden ESR-rahoitteisten kehittämishankkeiden Luotsin ja Topakan päätyttyä. Hankkeista jää jäljelle henkilöstöresurssia, joilla tarjotaan yksilöllistä palvelua joensuulaisille työttömille työnhakijoille ja työnantajille. Muita työnhakijoita palvellaan työllisyyspalvelujen Luotsi-palvelupisteellä sekä alle 30-vuotiaille suunnatussa Ohjaamossa. Yksilölliset palvelut jakautuvat avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen tähtäävään valmennustyöhön sekä työ- ja toimintakyvyn selvittelypalveluihin.

 

Työnhakijoiden valmennus- ja työkykypalvelujen lisäksi työllisyyspalvelut palvelevat työnantajia osaavan työvoiman löytämisessä. Työllisyyspalvelujen yritysagentit tukevat rekrytoinneissa ja työllistämisessä tarjoten yksilöllistä palvelua työnantajille. Työllisyyspalvelut voivat myöntää työnantajalle kuntalisää, joka on määräaikainen rahallinen korvaus työttömän joensuulaisen työllistämisestä.

 

Joensuu on ollut mukana työllisyyden kuntakokeilussa keväästä 2021 alkaen toimien Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilun vastuukuntana. Kuntakokeilun tehtävänä on hoitaa työnhaun lakisääteisiä tehtäviä sekä järjestää asiakkaan tarpeiden mukaan kohdennettuja palveluita alle 30-vuotiaille, maahanmuuttajille sekä Kelan työttömyysetuutta saaville joensuulaisille. Kuntakokeilun myötä kaupungin työnjohtoon on siirtynyt henkilöstöä TE-toimistosta, lisäksi kaupunki on palkannut kokeiluun omaa valmennus- ja hallintohenkilöstöä. Kuntakokeilu jatkaa toimintaansa TE2024-siirtymään vuoden 2024 loppuun asti.

 

Palkkatukilainsäädännön muutokset sekä työllistämiseen käytetyn resurssin väheneminen vaikuttavat kaupungin työllistämiseen. Vuonna 2024 työllisyysvaroja suunnataan pääasiassa työllisyyspalvelujen ylläpitämään valmennusympäristö Taitamoon. Kaupungin eri toimialueille voidaan edelleen työllistää velvoitetyöllistettäviä. Taitamossa tarjotaan monipuolisia, avoimien työmarkkinoiden kysyntää vastaavia työtehtäviä, joiden tarkoituksena on kehittää työnhakijan osaamista tai selvittää työkykyä. Toimintaan voi osallistua työsuhteen, oppisopimuksen, työkokeilun tai erilaisten harjoittelujaksojen perusteella.

 

Vuoden 2024 merkittävimpänä tehtävänä on TE2024-uudistukseen valmistautuminen. Uudistuksessa julkiset työvoima- ja yrityspalvelut siirtyvät TE-toimistosta, ELY-keskuksesta ja KEHA-keskuksesta kunnille 1.1.2025 alkaen. Pohjois-Karjalassa palvelut siirtyvät kuntien yhteistoiminnassa muodostamalle työllisyysalueelle, jonka vastuukuntana toimii Joensuun kaupunki. Kunnat saavat palvelujen järjestämiseen yleiskatteellista valtionosuutta, jonka määrä Pohjois-Karjalassa vähenee nykytilanteeseen nähden n. 4,7 M €. Joensuun kaupungin osuus em. vähennyksestä on n. 1,8 M €. Uudistuksen myötä Joensuun kaupungille siirtyy liikkeenluovutuksella henkilöstöä n. 150 htv.

 

TE-uudistusta valmistellaan työllisyyspalvelujen yhteyteen keväällä 2023 perustetussa TE2024-valmisteluyksikössä. Valtio korvaa TE2024-uudistuksen valmistelukustannuksia kunnille erikseen. Lakisääteisten palvelujen siirtymän valmistelun lisäksi yksikkö kehittää maakunnallista työllisyyttä edistävää kumppaniverkostoa, työllisyyden ekosysteemiä. Kaupunki on hakenut työllisyyden ekosysteemiä edistävää ESR-rahoitusta kehittämishankkeelle TNO -tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestyksen tueksi. Lisäksi kaupunki osallistuu omarahoitusosuudella Kuhina -järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä (ESR) -hankkeeseen.

 

Vuonna 2024 työllisyyspalvelujen talous on suunniteltu toteutuvaksi vuoden 2023 talousarvion suuruisena. Talouden suunnittelussa on huomioitu kaupungin säästötavoitteet. ESR-hankkeista jäljelle jäävät uudet työsuhteet, palkkamenojen kasvu, indeksikorotukset sekä yleinen hintatason nousu on sisällytetty talousarvioon karsimalla menoja työllistämiseen varatusta määrärahasta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan toteutuvan noin edellisen vuoden tasoisena.

 

Työllisyyspalvelut-tulosalueen toiminnalliset tavoitteet sekä talousarvioesitys

vuodelle 2024 on esityslistan liitteenä.

 

Vuoden 2024 talousarvion sisältämä tulojen ja kulujen tarkempi erittely esitetään jaoston kokouksessa.

 

Valmistelija: työllisyyspäällikkö

 

Kansliapäällikön päätösehdotus:

 

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä Työllisyyspalvelut- tulosalueen talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian esittelyn aikana.